Amw BV is an international company trading in minerals. From our head office in Amsterdam, Netherlands, we supply customers throughout Europe. By means of the best experts in the field and using the latest technological capabilities, we can supply large quantities of all minerals within shortest term. Due to our high product quality, expertise and service levels, we have built up a large clientele.

With a production capacity of 500,000 tons include de-icing salt, 300,000 tons of phosphate, 100,000 tons of bentonite and 50,000 tons of talc per year, we deliver to regular customers in the Netherlands, Belgium, France, Slovenia and the United Kingdom. The minerals are derived from our mines in Egypt which is known for purity and quality. Every year, our team of geologists test the minerals so that we can guarantee the highest quality.

Our customers include government agencies and reputable companies whose trust we have won throughout years of cooperation.

Our modern machines and flexible attitude allow us to deliver a product that is entirely modified to the demanded specifications so that it meets the needs of your business.

Our geologists are happy to advise you regarding the possibilities for the required minerals for your business.

 
            DE ICING SALT
             GRANITE & MARBLE
             MICA
             TALC
             BARIET
             QUARTZ
             ILMENITE
             CHROMITE
             BENTONITE
             PHOSPHATE
             WHITE GLASS SAND
             CALCIUM CARBONATE
   

Amw BV is een internationaal opererend bedrijf handelend in mineralen. Vanuit onze hoofdvestiging in Amsterdam, Nederland leveren wij aan klanten door heel Europa. Door middel van de beste experts op het gebied en het gebruik van de nieuwste technologische mogelijkheden kunnen wij van alle mineralen grote hoeveelheden binnen kortste termijn leveren. Door onze hoge productkwaliteit, expertise en servicegerichtheid hebben wij een grote klantenkring opgebouwd.

Met een productiecapaciteit van onder andere 500.000 ton zout, 300.000 ton fosfaat, 100.000 ton bentoniet en 50.000 ton talk per jaar leveren wij aan vaste klanten in Nederland, België, Frankrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk. De mineralen zijn afkomstig vanuit onze mijnen in Egypte die bekend staat voor zuiverheid en kwaliteit. Jaarlijks test ons team van geologen de mineralen zodat wij u de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.

Tot onze klantenkring behoren overheidsinstellingen en gerenommeerde ondernemingen wiens vertrouwen wij door jaren van samenwerking hebben gewonnen.

Onze modernste machines en flexibele instelling maken het mogelijk dat wij het eindproduct zodanig naar allerlei specificaties kunnen toespitsen zodat het aan de wensen van uw bedrijf voldoet.

Onze geologen adviseren u graag ten aanzien van de mogelijkheden voor de door u bedrijf benodigde mineralen.